16-31.05 Andrzej Jan Piwarski, Ślady czasu, ślady słońca, Galeria Glaza

Siedemdziesiąt lat życia, pięćdziesiąt lat aktywności twórczej i ponad czterdzieści lat obecności w międzynarodowym wystawiennictwie to dotychczasowy, porywający bilans Andrzeja Piwarskiego, bilans, który nie zdradza okoliczności, jakie często były z nim związane. 
W całej twórczości nie ma śladów wpływu dostojnego wieku. Jeżeli do dzieł późnego okresu należy zaliczyć ostatnie dzieła malarza, to okres ten rozpoczął się już prawie dwadzieścia lat temu. Dawniejszy ekspresywny charakter dzieł ustąpił wprawdzie stopniowo miejsca spokojnemu, refleksyjnemu sposobowi malowania i dzieła Andrzeja Piwarskiego stały się jeszcze bardziej liryczne, ale i w tym rozwoju nie zagubił się i nie stracił nic na znaczeniu główny temat „śladów czasu”. Samo określenie „ślady czasu” podkreśla, jaką wartość ma dla Andrzeja Piwarskiego artystyczne zmaganie się z upływem czasu.

Podczas dwutygodniowej wstawy można będzie obejrzeć najświeższe prace powstałe pod wpływem uroku jaki rzuciła na artyste Hiszpania ze swoimi nieokrzesanymi barwami i dynamiką koloróww.

Strona wydarzenia

Galeria Glaza Expo Design

Zdjęcia z wernisażu

906536_628950197194343_6860685971078409849_o 1265665__kr

Tagi